Fordelen for ledere og bedriften:
- Et enkelt og effektiv styringsverktøy for ferie og fravær
- Gir korrekt ferie- og fraværsoversikt, og mindre feilregistreringer
- Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk
- Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon
- Forutsigbare kostnader- betal kun for de brukerne og de tjenestene du trenger 

 

Fordelen for ansatte:
- Svært enkel å bruke
- Gir full oversikt over ferie og fravær - og om dine forespørsler om fravær er godkjent eller avvist
- Oversikt over hvilke rettigheter du har til ferie og fravær ut fra gjeldende lover og regler
- Spør om ferie eller registrer sykedag direkte fra mobilen Visma.net Absence forenkler fraværsjobbe