Integrasjoner eller spesialutviklet programvare er en meget viktig del av moderne forretningsløsninger. Vi utfører systemtilpasning og integrasjoner etter spesifiserte krav. Det være seg utvikling av spesialfunksjonalitet, for eksempel en bransjeløsning, eller integrasjoner mot ulike fagsystemer. 

 

Forretningsløsninger i dag består gjerne av mange ulike delsystemer. Snarere enn å spesialutvikle all tenkelig funksjonalitet i ett og samme system, syr man heller sammen ulike standardsystemer. Med XRM Office har man et rammeverk til å forvalte forretningsdata på utsiden av Visma eller andre ERP løsninger.