xRMOffice_840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xRM Kurs og Medlem er integrert med økonomisystemet Visma Global, og således håndteres all fakturering og oppfølging av transaksjoner i et veletablert økonomisystem.  Medlemshåndtering og de økonomiske rutinene er dermed tett integrert. Medlemmene har kun en reskontro.  Data oppdateres bare én gang ett sted. 

Alle kjente faktureringsmåter kan benyttes, inkludert lønnstrekk. Med xRM Kurs og Medlem har du all informasjon samlet i oversiktlige og brukervennlige skjermbilder.  Det er enkelt å registrere nye medlemmer og løsningen gir komplett og historisk oversikt over det enkelte medlem. Det er lett å gjøre selektering på medlemsdata som sikrer informasjonsformidling. 

Løsningen gir organisasjonen god oversikt over de økonomiske transaksjonene med det enkelte medlem direkte i regnskapssystemet.

 

DE GODE GRUNNENE

Komplett medlemsadministrasjon - Abonnements- og kontingentrutiner - Dokument og e-posthåndtering - Integrert økonomifunksjon - Vervhåndtering - Medlemshistorikk - Kampanjehåndtering - Vedlikehold av medlemsdata via web/min side

xRM_kosnept_840_249