Timik Medical effektiviserte bedriften med logistikk i skyen

Timik Medical (Timik Group AB) er et nordisk medisinteknisk selskap med lokasjoner i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Selskapet har et sterkt rennomè med sine leveranser av medisinteknisk utstyr innenfor diagnostikk, idrettsmedisin og rehabilitering til offentlig og privat næringsliv. Med administrasjon og lokale varelagre spredt over landegrensene, samt et felles fjernlager, er selskapet avhengig av fleksible IT-løsninger som forenkler finans- og logistikkfunksjonen i bedriften.

Les mer