La Visma dokumentsenter gjøre jobben for deg

Ved å integrere Visma Dokumentsenter med ditt Visma økonomisystem kan du automatisere manuelle rutiner. Dette gir en rekke gevinster:

- Bedre oversikt og kontroll
- Mindre administrativt arbeid
- Færre feil
- Lavere kostnader
- Ha kontroll på ikke-bokførte kostnader 

 

Slik fungerer elektronisk håndtering av fakturaer:

1: Regnskapsavdelingen mottar en faktura – enten elektronisk eller på papir.
2: Papirfakturaen skannes inn og påføres regnskapsinformasjon som beløp, konto, avdeling og prosjekt.
3: Fakturaen sendes på dokumentflyt til aktuelle attestanter for behandling, attestasjon og godkjenning.
4: Etter godkjenning av fakturaen sendes den på flyt til regnskapsavdelingen som foretar betaling.
5: Fakturaen ligger nå arkivert elektronisk og man kan hente den frem på skjerm når man måtte ønske.

 

Skjermbilde av Visma Dokumentsenter hvor alle fakturaer ligger klar for behandling

Autoinvoice tjenester_Konseptskisse_dokumentsenter

 

 

Autoinvoice tjenester_Konseptskisse

 

 

Autoinvoice tjenester_Konseptskisse_2